Rekrutacja na kurs współfinansowany ze środków UE zakończona

///
Rekrutacja na kurs współfinansowany ze środków UE zakończona
17 lut '05

Rekrutacja na kurs organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w ramach projektu: &8222;Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego&8221; została zakończona. Lista 330 zrekrutowanych osób znajdzie się na stronie internetowej WSZiB w piątek 25 lutego 2005 r. Na liście znajdą się tylko numery PESEL kandydatów. Zgodnie z regulaminem rekrutacji osoby, które nie zakwalifikują się na kurs, znajdą się na liście rezerwowej. W razie rezygnacji osoby zakwalifikowanej, pierwsza osoba z listy rezerwowej wejdzie na jej miejsce.W chwili obecnej nie można już podchodzić do testu z jezyka angielskiego, natomiast do jutra tj: 24 lutego br. można donieść brakujące dokumenty. Kurs językowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Uczestnicy płacą tylko 10% kosztów kursu, a więc dokładnie 172, 79 gr za rok! Ostateczny termin płatności dla osób zrekrutowanych został przesunięty do wtorku 1 marca 2005 r!Zainteresowanie kursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania- zgłosiło się ponad 800 kandydatów. Regulamin rekrutacji znajduje się poniżej.Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: fundusze@wszib.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 638 52 72GaleriaGaleriaGaleria


Skip to content