PROMOCJA ABSOLWENTÓW

///
14 Lut '99

W dniu wczorajszym 185 absolwentów studiów licencjackich odebrało dyplomy licencjackie. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy banków, prezesi zaprzyjaźnionych firm, przedstawiciele uczelni akademickich oraz zespół kierujący dydaktyką. Na zakończenie Rektor podjął obecnych lampką wina.