Praktyki w PTC

///
27 mar '03

Program Praktyk Studenckich 2003 Polskiej Telefonii Cyfrowej rusza z początkiem kwietnia. Program przeznaczony jest dla studentów III, IV i V roku wszystkich rodzajów studiów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia w dziedzinach: marketingu i strategii, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, księgowości, telekomunikacji, informatyki, rozwoju produktów i usług telekomunikacyjnych. Osoby ubiegające się o praktyki muszą przysłać CV, list motywacyjny, a także odpowiedzi na następujące pytania: "Dlaczego chciałbym / -łabym podjąć praktyki studenckie w PTC?" oraz "W jakim obszarze najchętniej zdobyłbym / -łabym doświadczenie w trakcie praktyk studenckich w PTC i dlaczego?". Termin nadsyłania aplikacji mija 10 maja. Zainteresowani studenci mają nadsyłać zgłoszenia na adres: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Dział Rozwoju, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, na nr faksu (0-22) 413 57 59 lub e-mail: praca@era.pl Na aplikacji należy dopisać: "Praktyki studenckie 2003".


Skip to content