Pozytywna ocena jakości kształcenia dla kierunku FiR oraz Zarządzanie!

///
Pozytywna ocena jakości kształcenia dla kierunku FiR oraz Zarządzanie!
7 mar '22

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję i cele kształcenia, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, politykę jakości, a także doświadczenie i kwalifikacje kadry prowadzącej kształcenie na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Wszystkie kryteria zostały spełnione w pełni.

Jednocześnie PKA informuje, że następna ocena jakości kształcenia dla akredytowanych kierunków przewidziana jest w roku akademickim 2026/27. Pięcioletni okres udzielenia akredytacji dla kierunków: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie jest potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania w WSZIB!

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do sukcesu!


Skip to content