Podziękowania!

///
4 kwi '03

Dziękujemy firmie Wolfram Research, Inc. ( http://www.wolfram.com/ ) oraz firmie Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp.z o.o. ( http://www.gambit.krakow.pl/ ) za czasowe udzielenie licencji na dodatkowe kopie programu MATHEMATICA


Skip to content