Podstawy Bankowości

///
Podstawy Bankowości
1 gru '22

Wydawnictwo CeDeWu  jedno z największych ekonomicznych wydawnictw w Polsce  wydało właśnie książkę autorstwa naszego wykładowcy – Mariusza Bołoza – 100% afiliacja WSZIB. Książka jest unikalna, ponieważ na rynku nie ma aktualnych pozycji z zakresu bankowości.

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu bankowego, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań. W jego ośmiu częściach zostały omówione:

  • banki i system bankowy – banki i ich rola w gospodarce, funkcje i struktura systemu bankowego;
  • bank centralny i polityka pieniężna – funkcje banku centralnego, banki centralne na świecie, NBP, cele i instrumenty polityki pieniężnej, mechanizmy transmisji monetarnej;
  • nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów – modele i organizacja nadzoru bankowego, funkcjonowanie systemu gwarantowania depozytów;
  • operacje bankowe – operacje aktywne i pasywne, operacje rozliczeniowe;
  • ryzyko bankowe – istota i rodzaje ryzyka bankowego, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne;
  • nowe technologie w bankowości – bankowość elektroniczna i jej bezpieczeństwo, płatności mobilne, aktualne trendy w transformacji technologicznej banków.

Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych oraz uczniów szkół o profilu ekonomicznym. Ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień będzie przydatna także dla słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń oraz praktyków bankowych.


Skip to content