Pierwsze Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

///
26 maj '06

Gratulacje! Pan Rafał Szabla jako pierwszy, w niespełna 2 miesiące, zdał wszystkie egzaminy uprawniające do certyfikatu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawojazdy).Zachęcamy pozostałych !!!Egzaminy w ramach ECDL można połączyć z uzyskaniem zaliczenia z przedmiotu Informatyka na wydziałach Ekonomicznych oraz z przedmiotu Warsztaty komputerowe na Socjologii.


Skip to content