Partnerstwo dla Dobrej Edukacji

///
Partnerstwo dla Dobrej Edukacji
18 maj '09

18 maja 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji „Partnerstwo Powiatu Krakowskiego dla Dobrej Edukacji”.Intencją sygnatariuszy Porozumienia jest powołanie do życia nowatorskiej formuły współpracy, łączącej Starostwo Powiatowe, Gminy oraz szkoły średnie i wyższe. Celem działania Porozumienia jest tworzenie warunków efektywnego współdziałania szkolnictwa oraz samorządu w celu realizacji wspólnej strategii dotyczącej edukacji i rynku pracy.W imieniu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie porozumienie podpisał JM Rektor WSZiB Prof. Włodzimierz Roszczynialski. GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content