„Ochrona Praw Konsumentów…”

///
11 kwi '02

10 kwietnia 2002 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 8 odbyło się seminarium naukowe, którego tematem przewodnim była „”Ochrona Praw Konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej””. Organizatorem seminarium było Koło Federacji Konsumentów przy WSZiB. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z uczelni, przedstawiciele kół konsumentów z liceów krakowskich oraz oficjalni goście – autorzy sześciu referatów.Przystąpienie do Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele istotnych zmian, do których będzie się trudno dostosować, przynajmniej w początkowej fazie wprowadzania zmian, które faktycznie nie zawsze będą korzystniejsze dla konsumentów, niż te stosowane obecnie.


Skip to content