Nowy zawód: specjalista ochrony informacji niejawnych

///
Nowy zawód: specjalista ochrony informacji niejawnych
10 lip '13

Opracowano KrajoweStandardy Kompetencji Zawodowych dla specjalisty ochrony informacji niejawnych.Nowy zawód posiada kod 242110 wg. Klasyfikacjizawodów i specjalności na rynku pracy. Uczestnicy studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacjiprawnie chronionych wraz z świadectwem ukończenia studiów otrzymającertyfikat KSOIN – Specjalista ochrony informacji niejawnych, spełniającykryteria Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych. Szczegółowe informacje natemat nowego zawodu są dostępne na stronie www.ksoin.pl, studiów podyplomowych na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl 

W dniu 10 lipca br. nastąpiło uroczyste wręczenie Rektorowi prof. Włodzimierzowi Roszczynialskiemu wyróżnienie dla WSZiB –Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i DanychOsobowych wkategorii – działalność edukacyjna i szkoleniowa. Puchar i certyfikat wręczył prezes KSOIN TadeuszKoczkowski.

GaleriaGaleria


Skip to content