Nowy podręcznik!! Elementy prawa…

///
12 sty '02

Ukazał się podręcznik „”Elementy prawa gospodarczego”” Ewy Nowackiej, który uwzględnia regulacje ustawowe obowiązujące z dniem 1 stycznia 2001 roku (Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000r., ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997r. oraz ustawa Prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999r). Autorka w bardzo przystępny sposób przybliża czytelnikowi najistotniejsze pojęcia i instytucje z zakresu prawa gospodarczego. Opisy teoretyczne są uzupełnione przykładami z praktyki i orzecznictwa. Wszyscy studenci naszej uczelni zainteresowani poznawaniem prawa gospodarczego, powinni nabyć „”Elementy prawa gospodarczego”” w punkcie księgarskim WSZiB, Al. Kijowska 14. Cena wynosi tylko 25 zł.Zapraszamy.


Skip to content