Nowe specjalizacje pielęgniarskie

///
18 mar '13

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zaakceptowało kolejne programy przygotowane przez WSZiB dla specjalizacji chirurgicznej i epidemiologicznej oraz kursu specjalistycznego dotyczącego wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Nabór na kurs EKG prowadzimy do 25  marca, na specjalizacje do 10 kwietnia. Zapraszamy, szczegóły na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl  


Skip to content