NAPISZ ESEJ I WYGRAJ STAŻ

///
25 mar '03

Staż w tygodniku „Wprost”, wycieczka do pięciu stolic europejskich oraz sprzęt komputerowy to główne nagrody w konkursie na napisanie eseju „Nowa Unia Europejska? W jakiej Unii chciałbyś żyć? Czy więcej władzy powinno w niej należeć do instytucji wspólnotowych czy też do rządów państw członkowskich?”. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia. Uczestnicy konkursu powinni nadesłać maszynopis lub wydruk komputerowy eseju, przy czym tekst powinien liczyć maksymalnie 5400 znaków. Esej nie powinien być wcześniej publikowany. Do pracy należy dołączyć życiorys. Organizatorami konkursu są tygodnik „Wprost” i Polska Fundacji im. Roberta Schumana. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 kwietnia na adres redakcji tygodnika „Wprost”: Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa z dopiskiem „UE”. Jury konkursu laureatów wybierze do 9 maja.


Skip to content