Modelowanie i symulacja

///
10 maj '06

10 maja na terenie WSZiB odbyła się przeprowadzona w języku angielskim Sesja naukowa dot. Modelowania i symulacji.Jednym z prelegentów był prof. dr Peter Slot z Uniwersytetu w Amsterdamie. Organizator: WSZIB w Krakowie.


Skip to content