Międzynarodowe Seminarium Naukowe

///
25 lis '02

25 XI br. (w poniedziałek) o godz. 12:00-13:30 w sali 32 (aula) przy ul. Armii Krajowej 8 odbyło się M i ę d z y n a r o d o w e S e m i n a r i u m N a u k o w e z udziałem Chorwackiego i Polskiego Czerwonego Krzyża, pt.”Działalność organizacji międzynarodowych na przykładzie Czerwonego Krzyża”; Seminarium zorganizowało Klub HDK przy WSZiB


Skip to content