Międzynarodowa Konferencja Naukowa Managing the “Intangibles”: Busines

///
29 maj '14

W dniach16-18 lipca br. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie zuczelniami: Università Politecnica delle Marche (Włochy), Montclair StateUniversity Center for International Business (USA), Curtin Business School(Australia), Indian Institute of Management (Indie), EADA Business School(Hiszpania), Comenius University (Słowacja), Manchester Business School (WielkaBrytania), University of International Business & Economics (Chiny), TheHongkong Polytechnic University (Hongkong) oraz University of Guadalajara(Meksyk) współorganizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Managing the“Intangibles”: Business and Entrepreneurship Perspectives in a Global Context.

Z satysfakcję informujemy, że koordynatorem regionalnym wPolsce oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Konferencji został Prorektor ds.nauki w WSZiB dr Paweł Kawa.

W konferencji zaplanowano wystąpienia ponad 200 prelegentówz 35 krajów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji jest analiza znaczeniawartości niematerialnych i prawnych oraz innych zasobów opartych na wiedzy dlaprzedsiębiorczości, rozwoju firm i wzrostu gospodarczego. 


Skip to content