Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Human and Social Sciences 2013”

///
27 lis '13

W dniach 18-22 listopada br. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami wyższymi: Universidad de Granada (Hiszpania), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Trnava University (Słowacja), University St. Kliment Ohridiski (Macedonia), Christian University Dimitrie Cantemir (Rumunia), George Bacovia University of Bacau (Rumunia) oraz organizacjami pozarządowymi: European Center for Ethnic Studies’ (Rumunia), Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz członka Rady Programowej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.
W konferencji uczestniczyło 69 prelegentów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było  wspieranie badań naukowych i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich. Konferencja odbywała na platformie internetowej. Językiem Konferencji był j. angielski.


Skip to content