V Edycja Legii Akademickiej

///
V Edycja Legii Akademickiej
9 lis '21

Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania. Zanim student przystąpi do zajęć pierwszy krok muszą wykonać uczelnie. Te, które zechcą uczestniczyć we wspólnym projekcie ministerstw obrony narodowej oraz edukacji i nauki muszą do 20 listopada dokonać zgłoszenia ilości grup szkoleniowych przewidzianych do części teoretycznej do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie

Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do przesłania wniosku ochotnika przez SUSZI do Pani Agnieszki Cepielik.

 

 


Skip to content