Kurs EFS zakończony

///
29 maj '06

31 maja 2006 odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego”. JM Rektor WSZiB prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski podsumował projekt i pogratulował wszystkim podniesienia swoich kwalifikacji. Kurs był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W trakcie zakończenia rozdano certyfikaty ukończenia kursu oraz płyty CD z materiałem dodatkowym. Osoby, które nie odebrały certyfikatu, proszone są o zgłaszanie się do Biura Karier codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.


Skip to content