Krakowskie Forum Uczelni Niepublicznych

///
1 sie '14

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oraz Krakowska Akademia i Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki powołały Krakowskie Forum Uczelni Niepublicznych. Według Raportu o Stanie Miasta 2012 w Krakowie studiowało 153 540 osób w uczelniach publicznych oraz 32 319 w uczelniach niepublicznych. Są to ostatnie oficjalne dane, gdyż w 2014r. liczby te są na pewno o 10%-20% niższe. Środowisko uczelni niepublicznych nie jest reprezentowane wobec władz, a w środkach masowego przekazu jego problemy są marginalizowane. Forum zamierza korygować informacje w taki sposób, aby prezentować prawdziwy obraz sytuacji niepublicznych szkół wyższych.

Patrz także Blog Rektora:
http://rektor.wszib.edu.pl/


Skip to content