KONSOLIDACJA SZKÓŁ NIEPAŃSTWOWYCH

///
19 kwi '99

Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowości w Krakowie razem z Wyższ± Szkołą Bizenesu – NL University oraz Wyższą Szkołą Biznesu i Informatyki zawarła umowę o ścisłym współdziałaniu nad przystąpieniem do Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS), wspólnego kształcenia kadr naukowych, stworzenia wspólnego wydawnictwa i łącznej promocji prowadzonych programów edukacyjnych. Wspomnianan konsolidacja szkół niepaństwowych dotyczy uczelni z akredytacja.


Skip to content