Konkurs fotograficzny

///
17 paź '06

Zapraszamy wszystkich studentów WSZiB do wzięcia udziału w pierwszym uczelnianym konkursie fotograficznym!Temat konkursu:
PORTRET KRAKOWA 2006 – kadry uchwycone w 2006 roku na terenie miasta Kraków.Tematyka oraz forma zdjęć jest dowolna, mogą to być zdjęcia reporterskie (wydarzenia sportowe, kulturalne), krajobraz, architektura, portret, itp.Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze dwadzieścia, które zostaną nagrodzone Wystawą w Centrum Obsługi Studenta przy ulicy Armii Krajowej 4. Dodatkowo dzięki uprzejmości głównego Sponsora Konkursu – Fantasy Park, trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami:- I miejsce – godzinna gra w kręgle (dla max 7 osób),- II miejsce – jedna gra w kręgle dla dwóch osób,- IIImiejsce – jedna gra w kręgle dla dwóch osób.Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2006 na adres konkurs@wszib.krakow.pl. Wystawa nagrodzonych prac zostanie otwarta w grudniu.Jednocześnie trzem laureatom zostanie przyznana nagroda publiczności, która wybierze zdjęcia za pomocą głosowania w Internecie na portalu http://wszib.infoGłosowanie internetowe rozpocznie się 8 grudnia 2006, a zakończy w dniu 15 grudnia 2006.Zasady uczestnictwaAutorem zdjęć musi być student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć łącznie nieprzekraczających 30 MB, zdjęcia mogą być niezależne lub stanowić serię (reportaż).Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG o rozdzielczości min. 1500 x 2000 pikseli.Każde zdjęcie powinno zostać opisane następującymi informacjami:- Tytuł,- Miejsce i data zrealizowania,- Krótki opis przedstawianego wydarzenia (Zdjęcia reporterskie).Wysyłając zdjęcia uczestnik obowiązkowo podaje następujące informacje identyfikacyjne:Imię, Nazwisko, Nr Grupy.Ustalenia końcoweNadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, składające się z przedstawiciela Władz Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz Sponsora. Wykonanie odbitek wielkoformatowych w przypadku prac zakwalifikowanych do Wystawy nie obciąża Uczestnika, koszty poniesie Organizator.Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz zgodą na prezentację w miejscu publicznym.


Skip to content