Konferencja

///
22 kwi '02

W dniach 18-19 kwietnia br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa "Społeczeństwo informacyjne. Wiedza Praca Rozwój" zorganizowana przez młodych przedstawicieli tych instytucji.Celem konferencji było omówienie najważniejszych zjawisk oraz trendów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, gospodarce i administracji publicznej. Licząca ponad 200 osób grupa pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz studentów, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, świadczy o tym, że został zrobiony kolejny krok na drodze integracji środowiska naukowego i biznesowego.Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem wiceprezydenta miasta Krakowa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz konsula generalnego Republiki Austrii.Więcej informacji na temat konferencji oraz szeroka relacja z jej przebiegu już wkrótce na stronie http://www.aktywni.pl/siw .


Skip to content