Konferencja „Cracow Grid Workshop”

///
9 lis '01

W poniedziałek i wtorek tj. 5 oraz 6 listopada br. odbyła się konferencja „Cracow Grid Workshop”. Uczestnikami konferencji byli pracownicy Wydziału Informatyki WSZiB, którzy biorą udział w rozwiązywaniu Projektu CrossGrid w ramach V Programu Ramowego UE. Organizatorami byli ACK CYFRONET, Katedra Informatyki AGH oraz Instytut Fizyki Jądrowej, a jednym ze sponsorów WSZiB w Krakowie. Życzymy im sukcesów w rozwiązywaniu metakomputingu.


Skip to content