Kolejna Konferencja Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego

///
Kolejna Konferencja Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego
24 maj '16

 

Dnia 30 maja 2016r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się już piątaKonferencja, która miała charakter otwarty. Tym razem rozważaliśmy możliwościwykorzystania pojazdów elektrycznych w Krakowie.

Polski KlubEkologiczny poruszał temat aktualnego stanu, realnych perspektyw orazcelowości zastosowania samochodów i autobusów o napędzie elektrycznym w ruchumiejskim. Przedyskutowaliśmy propozycję uruchomienia wypożyczalni samochodówelektrycznych, o których mówił Łukasz Szewczyk Z-ca Dyrektora Wydziału GospodarkiKomunalnej UM. Zapoznaliśmy się także z innymi innowacyjnymi rozwiązaniami, októrych opowiedzieli dr inż. Daniel Prusak oraz dr inż. Grzegorz Karpiel(RIOT/AGH) przedstawiając projekt samochodu na paliwo wodorowe (hydrocar).

Dziękujemy zaudział w debacie.

 

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content