Debata z cyklu Urban Talk #wyznaczamykierunki miast

///
Debata z cyklu Urban Talk #wyznaczamykierunki miast
26 lis '21

Lokalni aktywiści zachęcają do działania! Zdradzają pomysły na budowę bardziej zaangażowanej społeczności.

 

23 listopada odbyła się kolejna debata w ramach wydarzenia Urban Talk #wyznaczamykierunki miasta organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W dyskusji pt. “Mieszkańcy w działaniu” wzięli udział: Patrycja Chlebuś-Grudzień – socjolożka, członkini Inicjatywy Muzeum HERstorii w Krakowie, Mateusz Płoskonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Mikołaj Sazonov – członek zarządu Stowarzyszenia Twój Wybór, Gosia Szymczyk-Karnasiewicz – fotografka, dokumentalistka, lokalna liderka.

Spotkanie poprowadzili krakowska aktywistka Izabela Chyłek, radna Edyta Kruk oraz wicekanclerz WSZIB dr Borys Makary.

 

Jak budować poczucie sprawczości wśród mieszkańców?

 

Podczas wtorkowej debaty lokalni aktywiści i samorządowcy dzielili się sprawdzonymi sposobami na to, jak zabrać głos w swoim mieście. Pośród wymienionych przez ekspertów propozycji były: oddolna inicjatywa ustawodawcza, budżet obywatelski, petycja, konsultacje społeczne czy inicjatywa lokalna.

Uwadze uczestników debaty nie umknęły także słabsze strony podejmowania takich działań  m.in. zbyt sformalizowana współpraca z miastem czy innymi dotującymi NGO organizacjami, które nie zawsze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom aktywistom. To właśnie zbyt sformalizowane rozwiązania systemowe mają stawać na drodze większemu poczuciu sprawczości wśród mieszkańców Krakowa – przekonywał o tym Tomasz Pytko.

Pomimo trudności Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Michał Sazanov i Patrycja Chlebuś-Grudzień zachęcali do tworzenia własnych inicjatyw lokalnych i angażowania się w już istniejące m.in. Muzeum Herstorii czy Spółdzielni Utopia mająca siedzibę na Nowej Hucie. Dom Utopii jest jednym z miejsc, w którym można znaleźć przestrzeń na swoją inicjatywę angażującą mieszkańców – konferencje, warsztaty.

Zapisy poprzednich wydarzeń, jak i harmonogram kolejnych spotkań są dostępne na www.wszib.edu.pl/urbantalk.

 


Skip to content