Kategoria naukowa dla WSZiB!

///
30 wrz '13

W dniu 30 września br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej wydziałów Uczelni dokonanej przy uwzględnieniu dorobku naukowego tych jednostek. W grupie nauk ekonomicznych i społecznych ocenie poddały się 93 jednostki naukowe. Wydział Zarządzania i Informatyki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych WSZiB uzyskały kategorię B, plasując się na 5. miejscu wśród najlepszych polskich uczelni niepublicznych.


Skip to content