Jubileusze szkół partnerskich

///
17 lis '15

W ostatnim miesiącu WSZiB wzięła udział w uroczystościachzwiązanych z jubileuszami szkół partnerskich. Zaproszono nas do zespołów szkół:

  • Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie (90-lecie)
  • Techniczno-Ekonomicznych im. M.Reja w Myślenicach (70-lecie)
  • Ekonomicznych nr 2 im. I.Daszyńskiego w Krakowie (65-lecie)
  • ZS im. B.Głowackiego w Proszowicach (70-lecie)
  • Łączności im. Obrońców Polski Polskiej w Gdańsku w Krakowie (70-lecie)

oraz do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach (70-lecie)

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za owocną współpracędyrektorom, nauczycielom oraz uczniom.


Skip to content