Jak wypełnić wniosek o fundusze z UE…

///
28 paź '04

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Fundacja Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych zapraszają na kolejne warsztaty "Pozyskiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej – jak wypełnić wniosek o dotację". Będzie to szósta edycja szkolenia organizowanego w ramach Studiów Administracji Europejskiej prowadzonych pod patronatem Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej minister Danuty Hübner. Szkolenie (18 godzin) poprowadzą pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz eksperci zajmujący się zawodowo zarządzaniem projektami.Szkolenie ma charakter warsztatowy i polega na przekazaniu umiejętności praktycznych z zakresu ubiegania się o środki pomocowe. Elementem warsztatów będzie przedstawienie przykładowych projektów, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz projektów finansowanych w UE z programów strukturalnych. Warsztaty zakończą się przygotowaniem przykładowego projektu, gotowego do złożenia w ramach uruchomionych obecnie programów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zapisy: p. Sabina Wolnicka, ul. Armii Krajowej 4, tel. 626-22-34.


Skip to content