Jak prowadzić działalność typu spin off/out

///
16 Mar '11
Jak prowadzić działalność typu spin off/out

W dniu 16 marca 2011 roku w siedzibie WSZiB w Krakowie odbyło się seminarium nt. Tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółek typu spin-off/spin-out. Seminarium odbyło się dzięki współpracy z Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.

W spotkaniu udział wzięli udział studenci i pracownicy naukowi krakowskich uczelni.

Serdecznie dziękujemy!

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria