Inauguracja roku akademickiego

///
5 wrz '03

Inauguracja studiów dla I roku:Uroczysta inauguracja dla studentów:- kierunku ekonomicznego studiów stacjonarnych odbędzie się 26 września 2003 r. o godzinie 10-tej w auli Uczelni przy ul. Armii Krajowej 8,-kierunku informatyka studia stacjonarne i zaoczne odbędzie się 26 września 2003 r. o godzinie 17-tej w auli Uczelni przy ul. Armii Krajowej 8,- kierunku ekonomicznego studiów zaocznych odbędzie się w dwóch turach 27 września 2003 r. o godzinie 9-tej oraz 13-tej w auli Uczelni przy ul. Armii Krajowej 8Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się 29 września 2003 r., natomiast dla studentów studiów zaocznych zgodnie z odrębnym harmonogramem zjazdów.Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo listownie w tygodniu poprzedzającym Uroczystą Inaugurację.Zajęcia dla studentów II i III roku:– studiów stacjonarnych rozpoczynają się 29 września 2003 r., – dla studentów studiów zaocznych zgodnie z odrębnym harmonogramem zjazdów zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w SUSZI.Harmonogram zajęć dla studentów VII semestru zostanie podany pod koniec września.


Skip to content