Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 – semestr letni

///
Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 – semestr letni
2 mar '05

Osoby rozpoczynające kształcenie od semestru letniego zaingurowały rok akademicki 5 marca w budynku Centrum Obsługi Studenta WSZiB przy ul. Armii Krajowej 4. W tym dniu powitaliśmy słuchaczy studiów licencjackich na kierunkach: Socjologia, Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość oraz studiów inżynierskich na kierunku Informatyka.Uroczystości uświetniło wręczenie Stypendiów Ministra czterem naszym wybitnym studentom. Łączna kwota którą przyznano nagrodzonym to 52 tysiące zł. Uczelnia uhonorowała również za dobre świadectwa 23 osoby. JM Rektor profesor Włodizmierz Roszczynialski wręczył 14 Diamentowych Indeksów (stypendium wartości 100 procent czesnego) oraz 9 Złotych Indeksów (stypendium wartości 50 procent czesnego). 12 marca (sobota) zapraszamy na inagurację słuchaczy uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing.Po uroczystości rozpoczynamy pierwsze zajęcia, które odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w SUSZI.GaleriaGaleriaGaleria


Skip to content