Inauguracja koła Socjologii Kultury

///
4 lis '04

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Koła Naukowego Socjologii Kultury 9 listopada 2004 roku (wtorek), o godzinie 18.00 w Centrum Obsługi Studenta WSZiB na ul. Armii Krajowej 4, w sali 1AK4. Opiekę mertytoryczną nad pracami koła sprawować będzie dr Jacek Kochanowski.Podstawowym celem działania jest poglębianie humanistycznej formacji iintelektualnej słuchaczy WSZiB poprzez dyskutowanie na temat najważniejszych problemów społecznych Polski i świata. Zajmować się będziemy m.in takimi tematami, jak: szanse i zagrożenia globalizacji, rozój społeczeństwa informacyjnego, feminizm jako nurt krytyki kultury, sytuacja lesbijek i gejów w Polsce i na świecie, ubóstwo jako problem społeczny, tożsamość europejska i wiele innych.Oprócz dyskusji przewidywane sa także spotkania z gośćmi będącymi ekspertami w danej dziedzinie oraz organizacje studenckich konferencji naukowych.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Skip to content