III Sympozjum BPM

///
III Sympozjum BPM
23 paź '23

W dniu 23 października 2023r. w Sopocie odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum BPM. Konferencja była podzielona na trzy panele dotyczące:

  • doświadczeń dydaktycznych związanych z BPM i podejściem procesowym w zarządzaniu,
  • aktualnych kierunków badań naukowych i aplikacyjnych BPM,
  • kontaktów na płaszczyźnie biznes – uczelnie.

W sympozjum udział wzięło ponad 80 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, a WSZiB reprezentował dr Bartosz Banduła, prof. WSZiB, który przedstawił referat: Dane w symulacjach – znaczenie dla lepszego poznania natury procesu.

 


Skip to content