II Ogólnopolska Konferencja Społeczeństwo Informacyjne

///
24 maj '03

Współorganizatorami konferencji byli: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.Głównymi tematami konferencji były:Rozwój Społeczeństwa informatycznego &8211; teoria i praktykaWpływ technologii informacyjnych na procesy edukacjiTechnologiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnegoPolityka w dobie Internetu i globalizacji,W trakcie trwania konferencji swoje referaty wygłoszą między innymi:prof. zw. dr hab. Tomasz Globan-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości prof. zw. dr hab. inż. Lech W. Zacher z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiegoprof. dr hab. Bohdan Jung ze Szkoły Głównej Handlowejprof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowemgr Anna Grobel-Kijanka z WSZiB wygłosiła referat &8222;Suszi pobudza apetyt&8221;.


Skip to content