II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

///
14 gru '14

W dniach 15-19 grudnia br. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości wKrakowie wspólnie z Uniwersytetem w Zilinie oraz Uniwersytetem w Neapolu, atakże Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowychoraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizuje Międzynarodową InterdyscyplinarnąKonferencję Naukową. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora orazPrzewodniczącego Sekcji Ekonomicznej pełni Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.Podstawowym zamierzeniem Konferencji jest wspieranie badań naukowych orazprezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich


Skip to content