„Ich czworo” – konferencja

///
7 kwi '03

7 kwietnia br. w Akademii Ekonomiczniej w Krakowie odbyła się konferencja z cyklu „Polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych”, zorganizowana przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.( http://www.ae.krakow.pl/Kola_Naukowe/ ) W konferencji obok studentów Akademii Ekonomicznej wzięli udział bardzo licznie zgromadzeni studenci i pracownicy WSZiB.Konferencję zaszczycili swą obecnością goście z zagranicy: Jindrich Jiraseka – Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie, Miroslav Pivonka – Radca Handlowy Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie i Gabor Bela Siklósi – Radca Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej w Warszawie. W spotkaniu, obok polityków zabrał głos także Mieczysław Lubowiecki – Prezes Spółki TIMIMEx, którego firma od wielu lat działa na rynkach państw CEFTA. oraz Anna Pochwała – pracownik Departamentu Stosunków Gospodarczych z Zagranicą w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki SpołecznejDo tej pory współpracę z Kołem podjęli Tomasz Kopeć i Wojciech Ściążko, studenci III roku wydziału Finansów i Bankowości na WSZiB, którzy współtworzą sekcję reklamy i współpracy z mediami. Uczestnictwo w Kole daje wspaniałe możliwości rozwijania i kształtowania umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych oraz życia naukowego wśród studentów. Koło prowadzi prace naukowo – badawcze i pomaga w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu. To dzięki osobom otwartym na wiedzę, ich staraniom i determinacji w dążeniu do celu oraz przychylności Władz Uczelni odbywają się takie spotkania. Stanowią one cenne uzupełnienie wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych. Dzięki nim można poznać praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz dowiedzieć się jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą poszerzanie rynku zbytu. Zetknięcie się „oko w oko” z osobami reprezentującymi różne kraje inspiruje do studiowania, pokazuje w nowym świetle problematykę, z którą na co dzień spotykamy się w prasie ekonomicznej.Stworzona przez Pana Rektora WSZiB możliwość włączenia się studentów WSZiB w struktury studenckich organizacji innych Uczelni stwarza doskonałą platformę do wymiany myśli, pobudza ambicje i motywuje do zdobywania nowych umiejętności.


Skip to content