Grupa ZUE S.A. partnerem strategicznym WSZiB!

///
Grupa ZUE S.A. partnerem strategicznym WSZiB!
28 mar '23

W dniu 27 marca br. Prezes Zarządu – Dyrektor generalny Grupy ZUE S.A. Pan Wiesław Nowak oraz Rektor WSZIB Prof. Włodzimierz Roszczynialski podpisali porozumienie o strategicznej współpracy. W dokumencie określono kierunki wspólnych działań na styku nauka-biznes, w tym m.in. realizację projektów związanych z praktykami studenckimi, wykładami partnerskimi, czy w końcu realizacji projektów B+R.

Działania związane z kontaktami nauka-biznes to realizacja strategii WSZIB i jest dowodem na implementację praktycznych elementów programu i planu studiów.

 Skip to content