Gratulacje

///
15 wrz '09
14 września dr inż. Stanisław Szydło obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie finansów.
Dr Szydło współpracuje z WSZiB od początku jej istnienia, czyli od 15 lat.
Serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content