GLOBALIZACJA

///
17 maj '05

17 maja pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa oraz WSZiB w Krakowie odbyła się konferencja naukowa nt roli zarządzania wiedzą, edukacji i szkolnictwa wyższego w kontekście zachodzących procesów globalizacji. Konferencja przeprowadzona zotała w języku angielskim.


Skip to content