Fundusze unijne – patronat MRR

///
5 paź '06

Z przyjemnością informujemy, że Minister Rozwoju Regionalnego Pan Tomasz Nowakowski objął patronat nad prowadzonymi przez WSZiB w Krakowie Podyplomowymi Studiami Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi. W piśmie skierowanym do Władz Uczelni Minister Nowakowski wyraził przekonanie, że kolejne edycje Studiów nadal cechować będzie wysoki poziom merytoryczny, a Słuchacze wykorzystają zdobytą wiedzę do efektywnej absorpcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Uzyskany patronat jest potwierdzeniem jakości kształcenia oraz pozycji, jaką zajmuje WSZiB w systemie kształcenia kadr gospodarki. Przypomnijmy, że studia objęte są również patronatem Minister Danuty Hübner. Obecnie trwa nabór na 9 edycję Studiów. Więcej informacji http://www.wszib.edu.pl/podyplomowe_administracja_europejska/


Skip to content