Foresight Polska 2020

///
8 sty '08

Z przyjemnością informujemy, że Rektor WSZiB prof. Włodzimierz Roszczynialski oraz Prorektor ds. badań naukowych dr Paweł Kawa otrzymali nominację na Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Program ma służyć określeniu wizji rozwoju Polski do 2020 roku, priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, racjonalnemu wykorzystaniu wyników badań w praktyce oraz dostosowaniu polskiej polityki do wymogów Unii Europejskiej. Rektor oraz Prorektor będą uczestniczyli w pracach Zespołu Ekspertów w obszarze: Ekonomia oraz ICT i edukacja.


Skip to content