Finanse samorządowe w praktyce

///
4 mar '13

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – Finanse samorządowe w praktyce. Celem studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami w JST oraz uwzględnia wiele praktycznych kwestii w zakresie racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, w tym m.in. planowanie finansowe i budżetowe, kontrolę zarządczą, sprawozdawczość budżetową i finansową, praktyczne prowadzenie ewidencji księgowej, dług publiczny oraz nadzór finansowy nad JST. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl 


Skip to content