EUROPRIMUS 2003

///
7 mar '03

Praca i praktyki czekają na laureatów konkursu Europrimus 2003. Od uczestników wymagana jest Średnia ocen minimum 4,5. Pod uwage może być brana średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego. Studentom, którzy wezmą udział w konkursie Europrimus, organizatorzy proponują współpracę z Europrimus Consulting.Praca dotyczy funduszy strukturalnych UE, certyfikatów jakości, zarządzania i finansów w przedmiocie dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: samorządy studenckie, organizacje studenckie, stowarzyszenia, fundacje oraz koła naukowe, władze uczelni, każdy student, który zauważy wyróżniającego sie innego studenta oraz sami zainteresowani. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 kwietnia. Szczegóły pod adresem http://www.primus.org.pl/konkurs.htm


Skip to content