EUROPRIMUS 2003

///
7 kwi '03

Do poniedziałku można zgłaszać się do udziału w konkursie Europrimus 2003. Nagrody to: praca w Europrimus Consulting, miesięczna praktyka w IFS Industrial & Financial Systems Poland oraz pomoc w uzyskaniu staży w organach administracji rządowej.Zgłoszenie ma zawierać życiorys studenta i opis jego działalności w organizacjach studenckich, kołach naukowych, a także informację o odbytych praktykach.Każda działalność jest punktowana. Ci, którzy otrzymają najwięcej punktów, będą mieli możliwość pracy przy funduszach strukturalnych UE w Europrimus ConsultingKandydatów do konkursu mogą zgłaszać: samorządy studenckie, organizacje studenckie, stowarzyszenia, fundacje oraz koła naukowe, władze uczelni, każdy student, który zauważy wyróżniającego się innego studenta, a także sami zainteresowani. Od uczestników wymagana jest średnia ocen minimum 4,5. Pod uwagę może być brana średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego. Szczegóły pod adresem http://www.primus.org.pl/konkurs.htm


Skip to content