„Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej

///
19 sty '15

Ukazał się wysoko oceniony przez recenzentów (prof. M.Woźniak, prof. J.Żyżyński) podręcznik prof. zw. dr hab. Marianny Księżyk pt. „Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej”.
Książka niewątpliwie przyda się wszystkim zainteresowanym problemami ekonomii, a dla studentów WSZiB będzie pomocą naukową dla wielu wykładanych w naszej uczelni przedmiotów.

Tytuły rozdziałów zamieszczamy poniżej:
I. Wyzwania dla krajów i współczesnej ekonomii oraz możliwości ich realizacji w systemach gospodarczych opartych na doktrynie neoliberalizmu
II.Najnowsza myśl ekonomiczna wobec wyzwań stojących przed krajami świata i współczesną ekonomią
III. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego. Analiza popytu i podaży
IV. Zachowania konsumenta
V. Teoria kosztów i zasady podejmowania decyzji przez producentów dóbr rynkowych
VI. Analiza zachowań producentów dóbr na rynkach doskonale konkurencyjnych
VII. Podejmowanie decyzji przez producentów dóbr będących pełnym monopolistą
VIII. Podejmowanie decyzji przez producentów dóbr w warunkach konkurencji niedoskonałej (monopolistycznej)
IX. Wprowadzenie do analizy funkcjonowania rynków czynników produkcji
X. Rynek pracy
XI. Kapitał rzeczowy
XII. Ziemia, zasoby naturalne i środowisko
XIII. Kapitał finansowy
XIV.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. Cykliczny rozwój kapitalizmu
XV. Podstawowe bariery realizacji w Polsce zrównoważonego rozwoju
XVI. Kryzysy ekonomiczne-rys historyczny. Źródła współczesnych kryzysów ekonomicznych i drogi wyjścia
XVII. Makroekonomiczne mierniki wzrostu gospodarczego i społeczno-ekonomicznego rozwoju

XVIII. Równowaga – zagregowan y popyt i zagregowana podaż
XIX. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny- funkcje konsumpcji i inwestycji
XX.Pieniądz w gospodarce rynkowej
XXI. Banki centralne-historia i zachowania we współczesnej gospodarce rynkowej
XXII. Inflacja
XXIII. Bezrobocie
XXIV. Budżet państwa
XXV. Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa
XXVI. Sektor publiczny we współczesnych krajach gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE w tym Polski

Skip to content