eKlaster

///
eKlaster
28 kwi '06

27 kwietnia w auli Wyższa Szkoła Zarządzania &8211; The Polish Open University, odbyła się druga z serii konferencji organizowanych w ramach projektu eKlaster &8211; małopolski klaster informatyczny. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oraz Inkubator Przedsiębiorczości Aktywni.pl są uczestnikami konsorcjum, które realizuje projekt eKlaster. Tematem konferencji było: &8222;Możliwości wspierania działań innowacyjnych i aktywizacji rynku pracy w sektorze IT&8221;. W konferencji uczestniczyli: Witold Śmiałek, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marek Zaborowski, Koordynator Projektu eKlaster, Katarzyna Kucharska, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Maciej Czarnik, Kierownik Sekcji ds. Innowacji,Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), Jadwiga Widziszewska, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (CTT PK), Sylwester M. Janik, Dyrektor ds. Rozwoju, Akcelerator Technologii Centrum Innowacji FIRE, Rafał Krzywda Prezes Inkubatora Przedsiębiorczości Aktywni.pl oraz przedstawiciele Krakowskich biur karier.Uczestnicy rozmawiali o przebiegu realizacji projektu eKlaster, ofercie biur karier dla sektora informatycznego, finansowaniu rozwoju spółek technologicznych. Pan Maciej Czernik przedstawił narzędzia wspierania innowacyjności na uczelniach na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pana Rafał Krzywdy, który przedstawił Inkubator WSZiB jako doskonałe źródło, praktycznego kształcenia kadry informatycznej oraz miejsca kontaktu świata biznesu ze światem nauki. Cele Małopolskiego Klastra Informatycznego.1. Zbudowanie sieci powiązań pomiędzy firmami działającymi w szeroko pojętej branży IT, a wyższymi uczelniami przygotowującymi przyszłych pracowników 2. promocję współpracy pomiędzy firmami, uczelniami i samorządami, po to aby w przyszłości można było odnieść z tej współpracy korzyść w postacie zwiększenia konkurencyjności regionu 3. przygotowanie inicjatyw, które będę korzystnie wpływać na rozwój biznesu IT w Małopolsce (szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw) Promocję Małopolski jako konkurencyjnego regionu Europy.Zapraszamy na kolejne konferencje realizowane w ramach projektu eKlaster.GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content