„Dyplom z suplementem”

///
11 paź '01

Obok absolwentów AGH i UJ, również absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości mają możliwość otrzymania suplementu do dyplomu. Absolwenci polskich uczelni, którzy chcą kontynuować studia za granicą, lub szukają tam pracy, niejednokrotnie mają problemy z uznaniem zdobytego w Polsce dyplomu. Zawiera on opis całego procesu studiów oraz oceny uzyskane przez studenta. Dokument będzie opracowany w dwóch językach: polskim i angielskim. Koszt otrzymania takiego suplementu wynosi 110 zł.


Skip to content