Duma i Uprzedzenie

///
20 kwi '05

W dniach 21 – 22 kwietnia b.r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Mniejszości. Duma i Uprzedzenie". Przedstawione podczas sesji referaty dotyczyły zagadnień wykluczenia społecznego, teorii queer oraz problemu (nie)tożsamości. Zainteresowanie problematyką aktualnych problemów społecznych znalazło wyraz w obecności blisko 200 osób między innymi z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Polski.


Skip to content