Dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

///
30 maj '03

Nasza Uczelnia (staraniem mgr inż. Aleksandry Krzywickiej &8211; Zielińskiej i mgr inż. Joanny Brandys) uzyskała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu o nazwie Komputerowa Symulacja Marketingowa (KSM). Projekt, który będzie realizowany w formie warsztatów, ma na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie (w szczególności wśród osób młodych &8211; studentów i absolwentów). Uczestnicy dzięki udostępnionym narzędziom będą mieli możliwość wzajemnego komunikowania doświadczeń z zakresu prowadzenia własnej firmy, co umożliwi im podniesienie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych, zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz wykształcenie umiejętności pracy w zespole.


Skip to content